soliver soliver waregem soliver producten plaatsing info aanvraag glasdiktes referenties contact links
Nieuwe website in opbouw!

  
  

Door het gebruik van asymmetrische samenstellingen en/of gelaagd glas in de isolerende beglazing kan een aanzienlijke verbetering van de geluidsisolatie bekomen worden t.o.v. van normaal dubbele beglazing.

De geluidsisolatie van de beglazing wordt uitgedrukt d.m.v. een getalwaarde. De berekening hiervan is genormaliseerd door de normen EN ISO 717-1

  • Rw = de geluidsverzwakking uitgedrukt in dB

  • C = correctiefactor van overheersende hoge en middelhoge frequenties

  • Ctr = correctiefactor van overheersende lage en middelhoge frequenties (wegverkeerslawaai)

Afhankelijk van de geluidsbron is een bepaalde samenstelling al meer geschikt dan een andere. De specifieke correctiefactor waarmee rekening gehouden moet worden, wordt in onderstaande tabel weergegeven.


GELUIDSBRON Rw + C Rw +Ctr
Spelende kinderen X  
Huishoudelijke bezigheden (spreken, muziek, radio, tv) X  
Discotheekmuziek   X
Snel rijdend wegverkeer (> 80km/h) X  
Traag rijdend wegverkeer   X
Middelmatig tot snel rijdend spoorwegverkeer X  
Traag rijdend spoorwegverkeer   X
Luchtverkeer (straalvliegtuigen) op korte afstand X  
Luchtverkeer (straalvliegtuigen) op grote afstand   X
Propellervliegtuigen   X
Bedrijven die lawaai in de midden- en hoge frequenties produceren X  
Bedrijven die lawaai in de midden- en lage frequenties produceren   X


 Samenstellingen

De bestanden worden aangeboden in PDF formaat. Om deze te kunnen openen heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Mocht u dit programma niet hebben dan kunt u dit hier gratis downloaden.

  
 
algemene voorwaarden DAS media